Familie og Arveret

Familie og Arveret

Familie og arveret kan være et følsomt emne for mange – både i forbindelse med oprettelse af testamente, fremtidsfuldmagt, samejeoverenskomst, en ægtepagt, ved en skilsmisse eller i
forbindelse med et dødsfald for en nærtstående.


I mange henseender hænger køb af bolig uløseligt sammen med oprettelse af private dokumenter, som har til hensigt at sikre parterne både ved død og ved ophævelse af samliv/ægteskab. Jeg rådgiver private klienter om alle aspekter inden for familie- og
arveretten.

Jeg rådgiver inden for følgende områder, der falder under familie- og arveret:

  • Testamente
  • Ægtepagt
  • Samejeoverenskomst
  • Fremtidsfuldmagt
  • Oprettelse af gældsbrev
  • Oprettelse af gavebrev
  • Skilsmisse, herunder bodelingsoverenskomst mm.
  • Privat skifte